Criterii de acceptare a pieselor vechi

Piesa returnată trebuie să fie similară piesei noi care a fost vândută, inclusiv părtile interne, şi cu recomandarea ca aceasta să fie returnată în ambalajul ei original. In cazul în care nu aveţi ambalajul, piesa trebuie să fie corect şi clar marcată cu codul ei de referinţă.

Piesa trebuie să fie curată şi împachetată în aşa fel încăt să nu polueze mediul înconjurător.

Numai piesele complete vor fi acceptate, dacă îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute mai jos.

Imagem

 

 1. carcasa să nu fie deformată, crăpată sau cu părţi lipsă
 2. suporţii alternatorului să nu fie deformaţi sau rupţi
 3. numărul de fabricaţie trebuie să fie lizibil (doar la BOSCH)
 4. toate părţile mobile să nu prezinte semne de deformare, încălzite sau blocate
 5. la alteranatoarele cu fulie,aceasta nu trebuie sa prezinte urme de deformări
 6. trebuie să aibă regulatorul de tensiune
 7. nu trebuie să fie prea ruginit sau ars

Imagem

 1. axul să nu fie stricat sau gripat
 2. carcasa nu trebuie să fie deformată, crapată sau să aibă părţi lipsă
 3. distribuitorul trebuie să fie complet, să aibă rotorul si capacul si să nu prezinte urme de lovituri
Imagem
 1. dinţii pinionului nu trebuie să fie deformaţi şi ciobiţi
 2. pinionul să nu fie decălit (supraîncălzit)
 3. canelurile să nu fie deformate
 4. carcasa nu trebuie să fie deformată, crăpată sau să aibă părţi lipsă

Imagem

 

 1. placa să nu fie deformată sau ruptă
 2. elementele elastice ale plăcii să nu fie crăpate sau rupte

Imagem

 

 1. fulia si ambreiajul să nu fie defecte, axul trebuie să se rotească uşor
 2. compresorul nu poate să fie prea ruginit sau ars
 3. mufele de conectare a conductelor să nu fie deteriorate si trebuiesc acoperite cu capacele de la piesa nouă
 4. sistemul de prindere a compresorului să nu fie deteriorat sau rupt
 5. fulia trebuie sa fie intacta si atasata de ambreiaj( puntile de legatura sa fie intacte)

Imagem

 

 1. compresorul trebuie sã aibã plãcuţa de identificare
 2. axul şi filetul acestuia nu trebuie sã prezinte defecţiuni
 3. compresorul trebuie sã fie complet şi sã nu fie demontat
 4. filetele din gãuri sã nu fie deformate sau defecte

Imagem

 

 1. toate pãrţile mobile trebuie sã se mişte liber şi sã nu fie blocate
 2. suporţii pompei sã nu fie deterioraţi sau rupţi
 3. filetele din gãuri sã nu fie deformate sau defecte
 4. carcasa nu trebuie sã fie deformatã, crãpatã sau sã aibã pãrţi lipsã
 5. pompele care s-au vândut cu fulie, trebuie returnate cu fulia intactã
 6. pompa nu trebuie sã fie prea ruginitã sau arsã
 7. pompele care au rezervor trebuie returnate cu acesta in stare bunã
 8. ţeava trebuie sã fie intactã

Imagem

 

 1. carcasa pompei, axul şi filetul acestuia nu trebuie sã fie defecte
 2. suprafeţele de etanşare şi elementele filetate sã nu fie deteriorate
 3. mufele si conectorii sã nu fie tãiate sau lipsã
 4. numãrul de identificare de pe carcasã trebuie sã fie lizibil
 5. pompa sã nu fie ruginitã sau arsã
 6. suporţii pompei sã nu fie deterioraţi sau rupţi

Imagem

 

 1. unitatea de injecţie nu poate fi deterioratã sau spartã
 2. unitatea de injecţie trebuie sã fie completã
 3. numãrul de fabricaţie trebuie sã fie lizibil
 4. carcasa şi suporţii nu trebuie sã fie defecte
 5. unitatea de injecţie sã nu fie ruginitã sau arsã

Imagem

 

 1. filetele şi canelurile sã nu fie deformate
 2. arborele axului planetarei sã nu fie deformat, lovit sau deteriorat
 3. filetele şi canelurile sã nu fie deformate
 4. ansamblul axei nu poate fi deteriorat
 5. planetara sã nu fie ruginitã sau arsã
 6. carcasa capului planetarei şi elementele din interior nu trebuie sã fie deteriorate sau rupte
 7. rulmentul sã nu fie deteriorat

Imagem

 

 1. filetele din gãuri sã nu fie deformate
 2. canelurile nu trebuie sã fie deteriorate
 3. dinţii levierului nu trebuie sã fie ruginiţi. Trebuie sã scoţi afarã mantaua de protecţie si sã verifici, obligatoriu
 4. ţevile nu trebuie sã fie scoase sau sudate
 5. toate pãrţile mobile trebuie sã fie libere şi sã nu fie blocate
 6. carcasa, gãurile pentru şuruburi şi suporţii de prindere sã nu fie deteriorate sau sparte
 7. caseta nu trebuie sã fie prea ruginitã sau arsã
 8. tijele de coordonare nu trebuie sã fie scoase şi sã nu aibã filetele deteriorate

Imagem

 

 1. carcasa, gãurile pentru şuruburi şi suporţii de prindere sã nu fie deteriorate sau sparte
 2. toate pãrţile mobile trebuie sã fie libere şi sã nu fie blocate
 3. canelurile nu trebuie sã fie deteriorate
 4. caseta nu trebuie sã fie prea ruginitã
 5. dinţii levierului nu trebuie sã fie ruginiţi (urme de coroziune)
 6. tijele de coordonare nu trebuie sã fie scoase şi sã nu aibã filetele deteriorate

Imagem

 

 1. mufele de conectare sã nu fie deteriorate
 2. senzorul de temperaturã sau potenţiometru sã nu fie deteriorate
 3. carcasa debitmetrului sã nu fie crãpatã, spartã, deterioratã sau deformatã
 4. şuruburile de prindere al senzorului trebuie sã fie cele originale

Imagem

 

 1. pinionul electromotorului sã nu fie decãlit (culoare albastrã)
 2. carcasa sã nu fie deformatã, crãpatã sau sã aibã pãrţi lipsã
 3. electromotorul sã nu fie prea ruginit sau ars
 4. numãrul de fabricaţie trebuie sã fie lizibil (doar la BOSCH)
 5. suporţii de prindere sã nu fie deterioraţi sau rupţi

Imagem

 

 1. motorul trebuie sã aibã toate firele
 2. motorul trebuie sã fie complet şi sã nu fie demontat
 3. filetele şi canelurile sã nu fie deteriorate
 4. motorul de parbriz nu trebuie sã fie ruginit, ars sau gripat

Imagem

 

 1. placa metalicã nu trebuie sã fie deformatã sau defectã
 2. arcurile pot fi rupte, dar partea de debreiere sã nu fie deformata sau defectã
 3. centrul plãcii sã nu fie deteriorat, sã nu fie scoasã de pe placa de debreiere

Imagem

 

 1. turbocompresorul sã nu prezinte urme de demontare si plãcuţa cu date sã fie lizibilã
 2. carcasa sã nu fie deformatã, crãpatã sau sã aibã pãrţi lipsã
 3. regulatorul trebuie sã fie fixat pe turbocompresor si sã nu fie stricat
 4. sã nu existe pe interiorul corpului turbinei lovituri sau zgârieturi adânci, rezultate în urma deteriorãrii paletelor de pe axul turbinei
 5. axul sã nu fie curbat sau scos afarã. Trebuie sã roteşti paletele şi sã vezi dacã ele se mişcã usor pe ambele pãrţi şi dacã axul din aluminiu parte din carcasã rãmâne centrat in timpul rotirii
 6. Turbocompresorul nu trebuie sã scoatã sunete ciudate şi toleranţa axului sã nu depãşeascã 3 mm (longitudinal)

Imagem

 

 1. injectorul nu poate fi deformat sau rupt
 2. injectorul nu poate fi ruginit sau ars
 3. numãrul de fabricaţie de pe el trebuie sã fie lizibil
 4. filetele şi ştuţurile de retur sã nu fie deformate
 5. carcasa şi suportul sã nu fie deformate

Imagem

 

 1. etrierul trebuie sã fie complet şi sã nu fie demontat
 2. corpul etrierului nu poate fi spart, deteriorat sau crãpat
 3. corpul etrierului nu poate fi ruginit sau ars
 4. filetele gãurilor ale ţevilor de alimentare cu lichid de frânã şi a aerisitorului sã nu fie defecte sau deteriorate

Imagem

 

 1. corpul etrierului nu poate fi spart, deteriorat sau crãpat
 2. etrierul trebuie sã fie complet şi sã nu fie demontat
 3. etrierul trebuie sã aibã mecanismul de ajustare propiu
 4. etrierul trebuie sã aibã plãcuţa de identificare a fabricantului